Služby / podpora

Obchodní podmínky :

!!Během opravy neručíme za ztrátu uložených dat !!!!!! Před opravou si data zazálohujte !!

Pokud není cena pozáruční opravy stanovena individuálně, bereme jako maximální cenu opravy 1.250,- Kč + DPH. Zjistíme-li během opravy, že cena bude překročena o více než 10%, kontaktujeme zákazníka a žádáme o souhlas s provedením opravy.

Cena práce je 400,- Kč + DPH / 1 hodinu. Opravu účtujeme po půlhodinách. Platbu kartou bohužel provádět nelze...

Pokud zákazník žádá o prohlídku nástroje, stanovení příčiny závady a cenový odhad opravy, účtujeme jednorázovou částku 240,- Kč + DPH.

Servis poskytuje na provedené práce i na použitý materiál záruku v délce trvání tři měsíce. Záruka začíná běžet dnem převzetí zakázky zákazníkem.
Tato záruka zaniká, pokud servis zjistí rozebrání nástroje, příp. při porušení záruční přelepky.

Délka opravy je dána především dostupností náhradních dílů a servisní dokumentace.

Příjem a výdej zakázek provádíme a veškeré informace podáváme pouze v provozních hodinách na uvedené adrese a telefonu !!

Skladné nástroje účtujeme 10,- Kč / 1 den v případě nevyzvednutí zakázky 1 měsíc po dohodnutém datu vyzvednutí.
Po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy byl zákazník povinen zakázku vyzvednout, servis nevyzvednuté nástroje likviduje.

 

 

Služby / podpora :

Je možné u nás objednat i náhradní díly.
Nejsme eshop, prodej dílů je pouze doplňková činnost !!
V ceně dílů není zahrnuto poštovné !! Před objednáním dílů požadujeme zálohu ve výši alespoň 50% koncové ceny.
Ceny dílů pro koncové uživatele ( tj prodej dílů ) se řídí cenovou politikou jednotlivých firem. Tu neovlivníme, pouze ji dodržujeme…
Není v našich silách urychlit termíny dodání již objednaných dílů.

Dále nabízíme možnost opravy během jednoho dne. Pro tento případ je jen nutné možnost opravy předem telefonicky prokonzultovat a  cca tři dny předem se objednat.

Na základě individuální dohody můžeme provést opravu i u zákazníka.

Pokud jste se objednali na opravu na konkrétní den a nedodržíte termín ( tj místo v dohodnutých 8 hod přijedete v 11 nebo přijdete druhý den), nejsme schopni opravu provést v dohodnutém termínu !!